วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สวัสดีปีใหม่

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอชาวไทยจงมีสุขทุกแห่งหน
ความโชคร้ายจงหายไปในบัดดล

ทั่วทุกคนมีความสุขตลอดปี

********

ไม่มีความคิดเห็น: