วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ข้างหน้ายังสดใสอย่าเสียดาย วันเวลาที่เคยเจ็บ
เธอจงเก็บ เอาไว้ ใช้ภายหลัง
เปลี่ยนความเจ็บ เก็บเอาไว้ ให้พลัง
ยามผิดหวัง นึกทุกครั้ง เคยเจ็บมา

ยังมีสายฝน เป็นเพื่อน เตือนใจว่า
แม้ฝนฟ้า ยังโรยรา ยามฟ้าใส
ในชีวิต อาจมีบ้าง ที่พลั้งไป
ทางข้างหน้า ฟ้าสดใส ได้เหมือนเดิม

ไม่มีความคิดเห็น: